Enerji Dağıtımı​

Elektrik Direkleri
 • Fabrikaların ENH ve trafo kurulumu
 • Organize sanayi ENH ve trafo tesisleri
 • Maden tesislerine ait ENH ve trafo tesisleri
 • Hat deplaseleri
 • Köy şebekelerine Ait 34,5 kV ENH tesisi ve trafo kurulumu
 • Tarımsal sulama tesislerine ait ENH ve trafo kurulumu
 • Besi çiftlikleri ve tavuk çiftliklerine ait ENH ve trafo kurulumu
 • Şehir içi şebeke altyapı işlerinin yapılması
 • GSM tesislerinin yapılması
 • Konut ve AVM projeleri
 • Kurumsal bina elektrik tesislerinin yapılması
 • Mobil trafo tesislerinin yapımı
 • Dağıtım merkezlerinin tasarımı ve yapımı
 • Mod binalarının tasarımı ve yapımı
 • Kesicili Ölçü Kabinlerinin tasarımı ve yapımı
 • Trafo tesisleri ve aydınlatma tesisleri proje hazırlanması
 • madde süreçlerinin yürütülmesi ve takibi
 • Dağıtım tesislerinin kabulü, devri ve devreye alınması
 • İlgili dağıtım şirketi ve TEDAŞ süreçlerinin takibi
 • İlgili dağıtım şirketi ve TEDAŞ süreçlerinin takibi ile kamulaştırma süreci takibi
 • Yatırım öncesi süreçlerin takibi
 • Trafo tesisleri işletme ve bakım sorumlulukları
 • ENH’ların bakımı ve işletilmesi
 • Dağıtım Projesi onay süreçlerinin yapılması.​
 • Elektrik Dağıtım/İletim şebekesi master plan ve proje çalışmalarının yapılması