Enerji İletimi​

 • İletim hatları güzergahlarının belirlenmesi
 • TEİAŞ süreçleri takibi
 • 380 kV ve 154 kV hatlar ile ilgili güzergah etütlerinin yapılması ve ölçüm işleri
 • Plan, profil ve tevziatın yapılması, direk tevzii listesinin hazırlanması
 • Direk ve direk yerlerinin seçimi ve TEİAŞ’a onaylatılması
 • Kamulaştırma planlarının hazırlanması ve TEİAŞ’a onaylatılması
 • Saha aplikasyonu ve direk ayak N kesitlerinin alınması ve TEİAŞ’a onaylatılması
 • Zemin etütlerinin yapılması
 • Direk hafriyatlarının yapılması
 • Direk temellerinin yapılması
 • Direk üst montajının yapılması
 • İletken çekimi ileri
 • Devreye alma, hattın kabulünün yapılması ve hattın enerjilendirilmesi
 • TEİAŞ bağlantı görüşü ve enterkonnekte sistem uygunluğunun alınması
 • Trafo merkezi yerinin belirlemesi
 • Saha zemin etütleri ve analizlerini yapılması
 • Trafo merkezi aplikasyonlarının yapılması
 • Trafo merkezi primer ve sekonder projelendirme ve TEİAŞ onayının alınması
 • Trafo merkezi tesviye, hafriyat ve dolgu işlemlerinin yapılması
 • Trafo merkezi inşaat işleri
 • Trafo merkezi çelik konstrüksiyon işleri
 • Primer teçhizat temin ve montajı
 • Sekonder kablaj ve kontrol-kumanda ve metal clad temini ve montajı
 • Primer ve sekonder testlerin yapılması
 • Devreye alma ve kabul işlemler
 • Şalt sahasının enerjilendirilmesi