Enerji Üretimi

 • Komple anahtar teslimi trafo merkezi / şalt sahası projelerinin etüt, kurulum, montaj, devreye alma, kabul ve enerjilendirme işleri
 • TEİAŞ Bağlantı Görüşü Danışmanlık Hizmetleri
 • TEİAŞ Bağlantı Anlaşması Danışmanlık Hizmetleri
 • TEİAŞ Sistem Kullanım Anlaşması Danışmanlık Hizmetleri
 • TEİAŞ Bağlantı Görüşü Danışmanlık Hizmetleri
 • 380/154/36 kV Trafo Merkezi Primer Proje Hizmetleri
 • 380/154/36 kV Trafo Merkezi Sekonder Proje Hizmetleri
 • 380/154/36 kV Trafo Merkezi İnşaat Proje Hizmetleri
 • 380/154/36 kV Trafo Merkezi Tevziatı Proje Hizmetleri
 • 36 kV Otoprodüktör Proje Hizmetleri
 • Trafo Merkezi Yer Seçimi Hizmetleri
 • Saha Müşavirliği
 • Kısa devre, Röle Koordinasyon ve Yük Akışı Analiz Hesaplamaları
 • Teknik ve Montaj Şartname Hizmetleri
 • Teklife Esas Keşif Listelerinin Hazırlanması
 • Sistemin Enterkonnekte Şebeke Etkisinin Analizi
 • Aktif, Reaktif Güç Hesaplarının Yapılması
 • Komple anahtar teslimi EPC olarak çatı ve arazi güneş projelerinin etüt, kurulum, montaj, devreye alma, kabul ve enerjilendirme işleri
 • Saha Seçimi Danışmanlık Hizmetleri
 • Ölçüm İstasyonu Hizmet Süreçleri
 • Üretim Performans Değerlendirilmesi
 • Çağrı Mektubu Danışmanlık Hizmetleri
 • Genel Yerleşim Planın Hazırlanması
 • Proje ve Hesaplarının Yapılması
 • EPDK “Ön lisans ve Üretim Lisansı” Süreç Danışmanlığı
 • ETKB Ön Proje Süreç Yönetimi
 • Kati ve Uygulama Projeleri ve Hesaplarının Yapılması
 • Saha Müşavirliği ve İşveren Mühendisliği
 • Finansal ve Teknik Fizibilite Raporunun Hazırlanması
 • Şebeke Analizinin Yapılması
 • Geçici Kabul Süreç Yönetimi
 • Komple anahtar teslimi RES projelerinin etüt, kurulum, montaj, devreye alma, kabul ve enerjilendirme işleri
 • Ölçüm Direği Hizmet Süreçleri
 • EPDK “Ön lisans ve Üretim Lisansı” Süreç Danışmanlığı
 • ETKB Ön Proje Süreç Yönetimi
 • Teknik Etkileşim Analizi (TEA) İzin Süreçleri
 • Saha Modelleme ve Enerji Analizi
 • Kati ve Uygulama Projeleri ve Hesaplarının Yapılması
 • Şartname ve Sözleşme Hazırlanması
 • Saha Müşavirliği ve İşveren Mühendisliği
 • Finansal ve Teknik Fizibilite Raporunun Hazırlanması
 • Şebeke Analizinin Yapılması
 • Geçici Kabul Süreç Yönetimi
 • Komple anahtar teslimi HES projelerinin etüt, kurulum, montaj, devreye alma, kabul ve enerjilendirme işleri
 • Elektrik Kati ve Uygulama Proje ve Hesaplarının
 • Mekanik Kati ve Uygulama Proje ve Hesaplarının Yapılması
 • İnşaat Kati ve Uygulama Proje ve Hesaplarının Yapılması
 • Teknik Danışmanlık Hizmetleri Verilmesi
 • Finansal Fizibilite Raporunun Hazırlanması
 • Komple anahtar teslimi JES projelerinin etüt, kurulum, montaj, devreye alma, kabul ve enerjilendirme işleri
 • EPDK “Ön lisans ve Üretim Lisansı” Süreç Danışmanlığı
 • ETKB Ön Proje Süreç Yönetimi
 • Kati ve Uygulama Projeleri ve Hesaplarının Yapılması
 • Saha Müşavirliği ve İşveren Mühendisliği
 • Finansal Fizibilite Raporunun Hazırlanması
 • Şebeke Analizinin Yapılması
 • Geçici Kabul Süreç Yönetimi
 • Termik santrallerde yer alan elektrik BOP tesislerinin anahtar teslimi trafo merkezi / şalt sahası projelerinin etüt, kurulum, montaj, devreye alma, kabul ve enerjilendirme işleri
 • EPDK “Ön lisans ve Üretim Lisansı” Süreç Danışmanlığı
 • ETKB Ön Proje Süreç Yönetimi
 • Kati ve Uygulama Projeleri ve Hesaplarının Yapılması
 • Saha Müşavirliği ve İşveren Mühendisliği
 • Şebeke Analizinin Yapılması
 • Geçici Kabul Süreç Yönetimi
 • DGKÇ santrallerinde yer alan elektrik BOP tesislerinin anahtar teslimi trafo merkezi / şalt sahası projelerinin etüt, kurulum, montaj, devreye alma, kabul ve enerjilendirme işleri
 • EPDK “Ön lisans ve Üretim Lisansı” Süreç Danışmanlığı
 • ETKB Ön Proje Süreç Yönetimi
 • Kati ve Uygulama Projeleri ve Hesaplarının Yapılması
 • Saha Müşavirliği ve İşveren Mühendisliği
 • Şebeke Analizinin Yapılması
 • Geçici Kabul Süreç Yönetimi
 • Komple anahtar teslimi Biyogaz projelerinin etüt, kurulum, montaj, devreye alma, kabul ve enerjilendirme işleri
 • EPDK “Ön lisans ve Üretim Lisansı” Süreç Danışmanlığı
 • ETKB Ön Proje Süreç Yönetimi
 • Kati ve Uygulama Projeleri ve Hesaplarının Yapılması
 • Saha Müşavirliği ve İşveren Mühendisliği
 • Geçici Kabul Süreç Yönetimi
 • Finansal ve Teknik Fizibilite Raporunun Hazırlanması
 • Komple anahtar teslimi BES projelerinin etüt, kurulum, montaj, devreye alma, kabul ve enerjilendirme işleri
 • EPDK “Ön lisans ve Üretim Lisansı” Süreç Danışmanlığı
 • ETKB Ön Proje Süreç Yönetimi
 • Kati ve Uygulama Projeleri ve Hesaplarının Yapılması
 • Saha Müşavirliği ve İşveren Mühendisliği
 • Geçici Kabul Süreç Yönetimi
 • Finansal ve Teknik Fizibilite Raporunun Hazırlanması
 • Komple anahtar teslimi Kojenerasyon – Trijenerasyon projelerinin etüt, kurulum, montaj, devreye alma, kabul ve enerjilendirme işleri
 • Müşteri istek ve ihtiyaçlarına ve saha koşullarına göre yapıla analiz ve optimum sistem konfigürasyonu seçimi.
 • Kojen-Trijen tesisi layout, akış şeması ve  tek hat şemasının oluşturulması.
 • Sistem komponentlerinin proje alanına yerleştirilmesi, boru ve kablo speklerinin belirlenmesi, borulama izometrilerinin ve kablo güzergahlarının ve izometrilerinin 3 boyutlu modellemeyle oluşturulması, malzeme listelerinin çıkartılması.
 • Sistem komponentlerinin, sistem gereksinimlerini en iyi karşılayacak şekilde, yüksek kalite standartlarına uygun ve en yeni teknoloji kriterleri baz alınarak tedarik edilmesi.
 • Tesis kontrol mantığı ve kontrol sistemlerinin müşteri gereksinimlerini en iyi karşılayacak şekilde dizayn edilmesi.
 • Yüksek tecrübeli uzman kadrosuyla, sahada hızlı ve kaliteli kurulumun gerçekleştirilmesi.
 • Tesis Uygunluk Raporu (Üniversite) Süreç Danışmanlığı
 • İlgili dağıtım şirketi ve TEDAŞ süreçlerinin takip edilmesi
 • TEDAŞ Projeleri ve Onay Süreç Danışmanlığı
 • Trafo Merkezleri / Şalt Sahaları Bakım-Onarım Hizmetleri
 • Hidroelektrik Santraller Bakım-Onarım Hizmetleri Verilmesi