Enerji Dağıtımı

Mühendislik ve Proje Hizmetleri

Mühendislik ve Proje Hizmetleri

Trafo tesisleri ve aydınlatma tesisleri proje hazırlanması
madde süreçlerinin yürütülmesi ve takibi
Dağıtım tesislerinin kabulü, devri ve devreye alınması
İlgili dağıtım şirketi ve TEDAŞ süreçlerinin takibi
İlgili dağıtım şirketi ve TEDAŞ süreçlerinin takibi ile kamulaştırma süreci takibi
Yatırım öncesi süreçlerin takibi
Trafo tesisleri işletme ve bakım sorumlulukları
ENH’ların bakımı ve işletilmesi
Dağıtım Projesi onay süreçlerinin yapılması.​
Elektrik Dağıtım/İletim şebekesi master plan ve proje çalışmalarının yapılması