Enerji İletimi

Proje Kamulaştırma Süreci

Proje Kamulaştırma Süreci

İletim hatları güzergahlarının belirlenmesi
TEİAŞ süreçleri takibi
380 kV ve 154 kV hatlar ile ilgili güzergah etütlerinin yapılması ve ölçüm işleri
Plan, profil ve tevziatın yapılması, direk tevzii listesinin hazırlanması
Direk ve direk yerlerinin seçimi ve TEİAŞ’a onaylatılması
Kamulaştırma planlarının hazırlanması ve TEİAŞ’a onaylatılması
Saha aplikasyonu ve direk ayak N kesitlerinin alınması ve TEİAŞ’a onaylatılması