Enerji İletimi

Şalt Sahaları ve Trafo Merkezleri

Şalt Sahaları ve Trafo Merkezleri

TEİAŞ bağlantı görüşü ve enterkonnekte sistem uygunluğunun alınması
Trafo merkezi yerinin belirlemesi
Saha zemin etütleri ve analizlerini yapılması
Trafo merkezi aplikasyonlarının yapılması
Trafo merkezi primer ve sekonder projelendirme ve TEİAŞ onayının alınması
Trafo merkezi tesviye, hafriyat ve dolgu işlemlerinin yapılması
Trafo merkezi inşaat işleri
Trafo merkezi çelik konstrüksiyon işleri
Primer teçhizat temin ve montajı
Sekonder kablaj ve kontrol-kumanda ve metal clad temini ve montajı
Primer ve sekonder testlerin yapılması
Devreye alma ve kabul işlemler
Şalt sahasının enerjilendirilmesi