Raven Enerji

Raven Enerji Ltd. Şti. yaklaşık 20 yıllık süre içerisinde enerji iletimi, üretimi ve dağıtımı alanlarında gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında bitirmiş oldukları projelerle başarılı bir geçmişe sahip olan paydaşların bir araya gelerek 2012 yılında kurmuş oldukları bir enerji şirketidir.

Bu deneyimlerimizden aldığımız güç ile enerji iletimi, dağıtımı ve üretimi alanlarında siz değerli iş ortaklarımıza tüm dünyada enerji sektöründe yaşanan teknik gelişmeleri yakından takip ederek ihtiyaç duyulan mühendislik çözümleri ile güvenli ve kaliteli anahtar teslimi tesisler sunmaktayız.

Faaliyet Alanlarımız:

Enerji İletimi

Proje ve Kamulaştırma Süreçleri ile ilgili

 • İletim hatları güzergahlarının belirlenmesi
 • TEİAŞ süreçleri takibi
 • 380 kV ve 154 kV hatlar ile ilgili güzergah etütlerinin yapılması ve ölçüm işleri
 • Plan, profil ve tevziatın yapılması, direk tevzii listesinin hazırlanması
 • Direk ve direk yerlerinin seçimi ve TEİAŞ’a onaylatılması
 • Kamulaştırma planlarının hazırlanması ve TEİAŞ’a onaylatılması
 • Saha aplikasyonu ve direk ayak N kesitlerinin alınması ve TEİAŞ’a onaylatılması

Yapım Uygulamaları:

 • Zemin etütlerinin yapılması
 • Direk hafriyatlarının yapılması
 • Direk temellerinin yapılması
 • Direk üst montajının yapılması
 • İletken çekimi ileri
 • Devreye alma, hattın kabulünün yapılması ve hattın enerjilendirilmesi

Şalt Sahaları ve Trafo Merkezleri:

 • TEİAŞ bağlantı görüşü ve enterkonnekte sistem uygunluğunun alınması
 • Trafo merkezi yerinin belirlemesi
 • Saha zemin etütleri ve analizlerini yapılması
 • Trafo merkezi aplikasyonlarının yapılması
 • Trafo merkezi primer ve sekonder projelendirme ve TEİAŞ onayının alınması
 • Trafo merkezi tesviye, hafriyat ve dolgu işlemlerinin yapılması
 • Trafo merkezi inşaat işleri
 • Trafo merkezi çelik konstrüksiyon işleri
 • Primer teçhizat temin ve montajı
 • Sekonder kablaj ve kontrol-kumanda ve metal clad temini ve montajı
 • Primer ve sekonder testlerin yapılması
 • Devreye alma ve kabul işlemler
 • Şalt sahasının enerjilendirilmesi

Dağıtım

AG/OG Elektrik İşlerinin Proje, Tesis, Test ve Devreye Alma İşleri:

 • Fabrika ve endüstriyel tesisler
 • Enerji üretim tesisleri
 • Köy şebekeleri
 • Köy şebekeleri iletim hatları
 • Şehir içi altyapı tesisleri
 • Maden tesisleri
 • Organize sanayi tesisleri
 • Sulama hatları
 • Hat deplaseleri
 • Kurumsal bina elektrik tesisleri
 • GSM tesisleri
 • Konut ve AVM projeleri
 • Mobil trafo tesisleri
 • Trafo ve hat işletme-bakım çalışmaları

 

ÜRETİM:

RES, GES, HES ve diğer üretim tesisleri:

 • Proje geliştirme ve fizibilite çalışmaları
 • Elektromekanik teçhizat seçimi
 • Kurumsal raporlar hazırlanması ve kurumsal ilişkilerin yürütülmesi
 • Teknik ve İdari Çalışmaların Yürütülmesi
 • Çağrı mektubu takibi
 • Sözleşme ve şartname çalışmaları
 • DSİ, EPDK, TEDAŞ ve YEGEM süreçleri takibi
 • Projelendirme ve Uygulama Aşamalarının Yönetimi
 • Montaj ve kurulum çalışmaları
 • Proje süreci takibi
 • Test ve devreye alma çalışmaları
 • Kabul işlemleri
 • İşletme ve bakım çalışmaları
 • İnceleme, Değerlendirme ve Raporlama Hizmetleri